Project Description

Wanneer op congressen en op radio en televisie gesproken wordt over economie klinkt in de meeste gevallen het bekende verhaal over economische groei, winstgevendheid, koopkracht, aandelenkoersen, beursintroducties, huizenprijzen, en werkgelegenheid. Kaj Morel, ondernemer, identiteitsmarketingexpert en lector New Marketing bij Avans Hogeschool denkt dat deze opvatting zijn langste tijd gehad heeft. Hij is warm pleitbezorger van een nieuw economisch stelsel, waarin groei en winst niet langer de allesbepalende doelstellingen zijn, maar waarin gewetensvol handelen centraal staat en de gemeenschap voorop staat.

Op 23 maart a.s. neemt Kaj ons mee in zijn visie op betekenisvol ondernemen. Na een korte inleiding gaat hij met CC’03-er Joris van der Waart in op de vraag hoe we deze visie kunnen vertalen naar het communicatievak. Is de betekeniseconomie een keuze of een noodzakelijke ontwikkeling? Hoe toekomstbestendig is ons eigen vakgebied? Tegen welke dilemma’s lopen we aan? Hoe kunnen wij (als we dat willen) zelf bijdragen aan de betekeniseconomie?

Meer informatie over Kaj Morel en zijn visie op de betekeniseconomie lees je hier: https://dezaakvanbetekenis.nl/.

Kaj gaat graag ook met jullie het gesprek aan, dus actieve inbreng wordt zeer gewaardeerd. Wanneer je hem vooraf al een vraag of stelling voor wilt leggen, kun je deze tegelijk met je aanmelding mailen en zorgen wij dat Kaj deze tijdig ontvangt. Hij komt er dan tijdens de bijeenkomst op terug.