Project Description

Je kent het citaat van Einstein vast: “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results”. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastiger dan verwacht om de dingen anders te doen.

Terwijl de noodzaak om de dingen anders aan te pakken om meer resultaat te bereiken wel steeds groter wordt.

Meer bereiken? Anders kijken!

In de bijeenkomst op dinsdag 25 mei dagen Mirjam Goes en Edwin Claassens je uit anders naar zaken te kijken om uiteindelijk meer te bereiken. In een laagdrempelige, interactieve, doeltreffende en vrolijke sessie leer je hoe je je eigen blik kunt verruimen, je de ander daarbij meeneemt en zo samen tot andere inzichten en oplossingen komt. Concreet, praktisch en direct toepasbare oefeningen (die je ook daadwerkelijk gaat doen in deze sessie) zorgen ervoor dat je ook na afloop nog regelmatig anders naar dingen kijkt.

Over Essentiedenkers

Mirjam en Edwin richtten in 2008 Essentiedenkers op. Als echte partners adviseren en leren zij anderen de beste strategie voor succesvolle veranderingen. Verbinding met de doelgroep is daarbij essentieel. In 2018 brachten zij een boek uit met 372 tips voor je organisatie, motivatie en communicatie. Een aantal van de oefeningen die we tijdens deze bijeenkomst doen, vind je ook daar in terug. Meer informatie over Essentiedenkers? Check www.essentiedenkers.be.