EindhovenBestuur

CC-03 is een vereniging met een door de leden verkozen bestuur, dat minimaal uit vijf leden bestaat en een voorzitter, een secretaris en een penningmeester heeft. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging; het bij elkaar brengen van enthousiaste en gedreven vakmensen op het gebied van communicatie, die kennis willen vermeerderen door kennis te delen. 

Bij de organisatie en uitvoering van activiteiten wordt het bestuur bijgestaan door een bestuursondersteuner, meestal een student Communicatie. Onmisbaar achter de schermen en meestal toch ook 'het gezicht' van de vereniging. Op dit moment is dat Keya Smidt.

Het bestuur van CC-03 wordt gevormd door (v.l.n.r.): Stephan Hoek (Voorzitter), Wendy van Dongen (Secretaris), Erwin van Sebille (Penningmeester), Marc Ruis, Karlijn Creemers en Silvia Verhoorsel. CC-03 is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 17199769.
Zowel de Statuten als het Huishoudelijk Reglement zijn ter inzage beschikbaar door een mail te sturen aan info@cc-03.nl.